Periodiek onderhoud van grootkeukenapparatuur en koeling is noodzakelijk. Om storingen op ongelegen momenten te voorkomen en om kwaliteit te kunnen blijven leveren. Hoe pak je dat aan en wat zijn de voordelen?

Onderhoudscontract voorkomt onverwachte storingen

Een contract aangaan ten behoeve van onderhoud? Gebruikers van grootkeukenapparatuur vinden dat steeds vaker een geschikte optie. Ze weten dan precies waar ze aan toe zijn voor wat betreft de kosten. De kans is groot dat ze de apparatuur storingsvrij kunnen gebruiken. Planmatig onderhoud scheelt bovendien stress en oponthoud. Storingen doen zich namelijk altijd voor op drukke momenten. Stilstand betekent omzetderving en hoge reparatiekosten, want reparatie is vaak weekendwerk.

Onderhoud is overigens ook nodig als het om nieuwe apparatuur gaat. Daar zit garantie op, maar dat ontslaat de gebruiker niet van zijn onderhoudsplicht, zegt Monique Voskamp van Metos professionele keukens en spoelkeukens. ‘Vergelijk het met een nieuwe auto. Die kan ook niet zonder onderhoud.’

Er zijn meerdere soorten onderhoudscontracten:

  • Preventieve onderhoudsovereenkomst: de apparatuur wordt met een vaste frequentie door de servicemonteur geïnspecteerd. Op de kosten van arbeidsloon, onderdelen en voorrijden voor zo’n reparatie krijgt de klant vaak een aantrekkelijke korting.

  • Correctieve onderhoudsovereenkomst: de voordelen ten opzichte van het preventieve contract zijn wat uitgebreider. Problemen die tijdens de regelmatige inspecties aan het licht komen, worden door de servicemonteur zo mogelijk direct verholpen. Als hij hiervoor moet terugkomen, worden er geen arbeidsloon of extra voorrijkosten in rekening gebracht. Mocht er tussentijds toch een storing optreden, dan hoeft u over het algemeen geen uurloon te betalen, alleen de voorrijkosten en de eventuele verbruikte materialen.

  • Een all-in onderhoudsovereenkomst: met een compleet pakket houdt u de onderhoudskosten helemaal in de hand. De klant hoeft zich nergens meer zorgen over te maken, want het risico ligt bij de onderhoudspartij. Alle kosten voor inspectie, reparatie, onderdelen en voorrijkosten zijn dus voor rekening van de organisatie. Ook bij een tussentijdse storing.

Klanten kunnen zelf bepalen hoeveel zekerheid ze willen inbouwen. Periodiek onderhoud, vastgelegd in een contract, biedt veel zekerheid. Maar sommigen willen meer zekerheid, zegt Monique Voskamp. ‘We krijgen vragen uit de markt van ondernemers en managers die totaal ontzorgd willen worden. Die willen een overeenkomst voor lange tijd, tien jaar of zo, waarin wij het onderhoud en de reparaties tegen een vast bedrag verzorgen. Zelfs met vervanging van apparatuur, indien nodig. Metos regelt dan alles op de achtergrond. We zoeken uit wat de mogelijkheden zijn en zullen daarna besluiten of we deze optie al dan niet gaan aanbieden.’

Onderhoud zorgt voor gemotiveerde medewerkers!

Apparaten die worden onderhouden, stellen je in staat om kwaliteit te leveren. Je moet ervan op aan kunnen. Als je de frituur instelt op 170 °C moet het vet ook die temperatuur hebben. Niet warmer, niet kouder. En als je de viskoeling instelt op 0 °C moet het ook 0° C zijn.

‘Service en onderhoud zijn niet alleen belangrijk om grote storingen te voorkomen, ze leiden er ook toe dat medewerkers gemotiveerd blijven, omdat ze met apparatuur werken waar ze op kunnen rekenen. Het gevolg is dat ze de gewenste kwaliteit kunnen blijven leveren’, zegt Theo van Zutphen van Van Zutphen Service. Dit bedrijf houdt zich volledig bezig met het onderhoud van grootkeukenapparatuur, koeling en automaten.

NEN-norm op het gebied van veiligheid

Op het gebied van veiligheid is de NEN3140-norm van kracht. Deze geeft richtlijnen voor de invulling van taken en verantwoordelijkheden door personen, zoals monteurs, die werkzaamheden uitvoeren in de buurt van elektrische installaties. ‘In de grootkeukensector besteden ze hier nog niet zo heel veel aandacht aan’, zegt Theo van Zutphen. ‘Maar wij doen dat wel. We koppelen deze norm aan het onderhoud. Dat biedt extra zekerheid.’

Voorschriften voor koeling

De frequentie van het gewenste onderhoud varieert normaal gesproken van één tot vier keer per jaar. Dat verschilt per apparaat en het hangt af van het gebruik. Hoe intensiever hoe vaker je onderhoud moet laten plegen. Bij koel- en vriesinstallaties wordt het onderhoud overigens niet aan de gebruiker overgelaten, nee, er zijn voorschriften. Afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel in de installatie moet een erkende monteur een, twee of drie keer per jaar onderhoud plegen. Een erkend grootkeukenleverancier kan vertellen over welke certificaten de koelmonteur moet beschikken.

De voordelen van periodiek onderhoud

  • Periodiek onderhoud leidt tot zekerheid voor wat betreft het gebruik van de apparatuur. De kans dat een storing je bedrijf of je afdeling lamlegt, is daardoor minimaal.
  • Wie regelmatig onderhoud laat plegen, kan rekenen op lagere onderhoudskosten omdat grote, moeilijk te repareren storingen waarschijnlijk uit zullen blijven. Een onderhoudscontract kan ervoor zorgen dat het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.
  • Apparatuur in goede staat zorgt voor gemotiveerd personeel dat in staat is om de gewenste kwaliteit te leveren.
  • Periodiek onderhoud heeft gunstige gevolgen voor de levensduur van de apparatuur.
  • Een onderhoudscontract zorgt ervoor dat het onderhoud tijdig, correct en door de juiste monteurs wordt uitgevoerd. De ondernemer of manager kan zelf aangeven wanneer de monteur de apparatuur komt onderhouden. Mocht er toch een storing optreden dan wordt deze met voorrang verholpen.

Meer kalk vergt meer onderhoud van de vaatwasser

Het onderhoud van de vaatwasmachine is deels afhankelijk van het water. Hoe meer kalk en andere bestanddelen daarin, hoe vaker de onderhoudsmonteur moet voorrijden. Verder speelt de hoeveelheid water, het aantal liters en de intensiteit van het gebruik van de machine, een rol. Wie het water zuivert – bijvoorbeeld met behulp van een omgekeerde osmose-installatie – hoeft minder vaak onderhoud te laten plegen. Maar niet iedere vaatwasinstallatie is daarvoor geschikt. Een grootkeukenleverancier kan ook met betrekking tot dit vraagstuk informatie verstrekken.

De staat van onderhoud vastgelegd

Ondernemers en managers willen inzicht hebben in de staat van onderhoud ofwel de ‘conditie’ van hun apparatuur. Zijn er onderdelen die binnenkort vervangen moeten worden? En zo ja, welke onderdelen zijn dat? Een onderhouds- en servicedienst registreert deze gegevens. Als klant weet je hierdoor wat je te wachten staat en welke kosten er gemaakt moeten gaan worden. Vraag jouw grootkeukenspecialist naar de conditiescores volgens de NEN2767. Dit is een norm voor conditiemeting van gebouw- en installatiedelen. Dit geeft waardevolle informatie waardoor je nog beter de begroting voor vervanging van apparatuur kunt managen.

Deze bijdrage kwam tot stand dankzij Monique Voskamp, manager Frontoffice Service en Installatie van Metos professionele keukens en spoelkeukens en Theo van Zutphen, directeur van Van Zutphen Service.

Over de auteur:

Jaap de Graaf; hoofdredacteur | allesovercatering.nl |

Jaap de Graaf; hoofdredacteur | allesovercatering.nl |

Jaap de Graaf is een echte veteraan in het vakgebied. Door zijn hoofdredacteurschap voor meerdere magazines (waaronder Misset Catering) is hij zeer bekend binnen de branche. Daar-naast is hij initiatiefnemer van platform allesovercatering.nl en uitgever van Uitblinkers.