Afgedankte apparatuur ‘schoon’ verwerken

Afgedankte materialen en apparaten op een nette manier verwerken. Recyclen dus. Dat doet de Stichting NVLG Grootkeuken Recycling, kortweg SNGR. Daarmee ontzorgt de stichting ondernemers, organisaties, producenten en importeurs van grootkeukenapparatuur. Hoe gaat dat in zijn werk?

Het verwerken van afgedankte apparatuur heeft aandacht nodig, het vergt een doordachte aanpak. De tijd dat ondernemers en organisaties gebruikte materialen lukraak van de hand deden aan de eerste de beste opkoper is voorbij.

Oog voor de wereld

Ondernemers hebben een zorgplicht. Verantwoord ondernemen is belangrijk geworden. Dat houdt in dat je oog hebt voor de wereld waarin je leeft en dus ook voor het op de juiste wijze afvoeren van gebruikte apparatuur. Om dat te bevorderen richtte de NVLG ruim drie jaar geleden, samen met producentencollectief en partner Weee Nederland, de SNGR op.

Alle NVLG-leden zijn lid zijn van de Stichting NGR. Zij houden zich aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Nederlandse Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten. Het overgrote merendeel van de apparatuur in de grootkeuken valt daaronder, want bijna alle apparatuur beschikt over elektrische dan wel elektronische onderdelen.

Goedkoopste collectief

De SNGR is het goedkoopste inzamelcollectief dat op de markt voorhanden is. De ondernemer of de organisatie die de apparatuur inlevert, betaalt daar overigens niet voor. Dat doet de importeur of de fabrikant van de apparatuur.

De hoeveelheid afgedankte apparaten die men inzamelt, vertoont de laatste drie jaar een stijgende lijn. Maar er moet nog meer bij. Veel meer. In 2018 werd, in kilo’s, tien procent van de hoeveelheid nieuw verkochte grootkeukenapparatuur via SNGR ingezameld. Afgedankte apparaten dus.

‘De overheid wil graag dat we in 2019 65 procent van wat we op de markt brengen weer terugnemen’, zegt Reint Sekhuis, directeur van Weee Nederland en de SNGR.

Voorstander afgifteplicht

Ten aanzien van gebruikte grootkeukenapparatuur is er sprake van een zorgplicht. Dat wil zeggen dat we er ‘netjes’  mee om moeten gaan. Er is evenwel geen sprake van een afgifteplicht. De SNGR is daar wel een voorstander van. Directeur Reint Sekhuis: ‘We willen voorkomen dat gebruikte apparatuur niet op de juiste wijze wordt verwerkt, vandaar dat we pleiten voor een afgifteplicht en een aanpassing van de wet om dit ook daadwerkelijk te kunnen controleren.’

Pas op!

Lokale inzamelaars van afgedankte materialen zijn nog steeds actief. Dikwijls laten ze weten dat ze over een inzamelvergunning beschikken. Dat kan waar zijn, maar dit wil nog niet zeggen dat ze ervoor zorgen dat gebruikte materialen op juiste wijze verwerkt worden. De kans dat de verwerking niet volgens de regels verloopt, zien we helaas regelmatig.

Grote schade

Ondertussen is er een onderzoek gaande naar gebruikte apparatuur. Waar blijft die? Een deel wordt hergebruikt, een ander deel gerecycled en een deel verdwijnt onder de radar. Men wil weten op welke plaatsen die laatste categorie belandt. En hoe deze ‘stroom’ in goede banen kan worden geleid. ‘Ook willen we meer inzicht in de bestemming van hergebruikte apparaten.’

Sekhuis: ‘We willen voorkomen dat gebruikte apparatuur in het milieu terechtkomt of anderszins verkeerd wordt verwerkt. Vooral bij koel- en vriesapparatuur met schadelijke gassen (cfk’s en hcfk’s) kan dat grote schade veroorzaken.’

Plaatselijk inzamelen

Overwogen wordt om ook milieu-inzamelpunten of milieustraten van gemeentes in te gaan zetten voor het verzamelen van kleine professionele apparatuur. In een aantal gemeentes nemen ze hiermee de proef op de som.

Normaal gesproken worden op deze verzamelpunten alleen apparaten en spullen van particulieren verzameld. De uitbreiding moet er toe leiden dat het voor ondernemers en organisaties makkelijker wordt om apparaten voor recycling aan te bieden.

Ze kunnen zich hiervoor in ieder geval wenden tot hun NVLG-leverancier of een andere leverancier die zich bij de stichting heeft aangesloten.

Recyclen in het kort

Het recyclen van grootkeukenapparatuur via de SNGR gebeurt op één plaats in Nederland (Dordrecht) en op verschillende plaatsen in Duitsland. Dit gaat in grote lijnen als volgt in zijn werk:

  • Allereerst verwijdert men glas en losse (houten) delen

  • Vervolgens tapt men de gassen af, wordt de olie opgevangen en wordt het apparaat versnipperd in een shredder. Dit gebeurt onder druk zodat broeikasgassen worden afgevangen en verwerkt.

  • Daarna worden metalen, PUR schuim en kunststoffen gescheiden

  • De metalen worden gesmolten, de kunststoffen gerecycled en het PUR ontdaan van gassen

Deze bijdrage kwam tot stand dankzij Reint Sekhuis, directeur van Weee Nederland en de SNGR.

Over de auteur:

Jaap de Graaf; hoofdredacteur | allesovercatering.nl |

Jaap de Graaf; hoofdredacteur | allesovercatering.nl |

Jaap de Graaf is een echte veteraan in het vakgebied. Door zijn hoofdredacteurschap voor meerdere magazines (waaronder Misset Catering) is hij zeer bekend binnen de branche. Daar-naast is hij initiatiefnemer van platform allesovercatering.nl en uitgever van Uitblinkers.