Versie: 30-01-2019

Wie is de verantwoordelijke?

Grootkeuken.nl gevestigd te Zoetermeer aan de Zilverstraat 69 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Grootkeuken.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt of omdat je stakeholder van de branchevereniging NVLG bent.|
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres
– Locatie gegevens
– Contactgegevens van NVLG leden
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Grootkeuken.nl verwerkt jouw persoonsgegevens om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk hierbij aan de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Grootkeuken.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van content op jouw voorkeuren af te stemmen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Grootkeuken.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Grootkeuken.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Welke rechten heb je?

Grootkeuken.nl vindt het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet hebt, goed kunt uitoefenen. Daarom is het eenvoudig om contact op te nemen met ons door het sturen van een mail naar info@grootkeuken.nl of via het contactformulier.
De redactie van Grootkeuken.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kan de volgende rechten uitoefenen:

  • het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grootkeuken.nl.
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  •  het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens in te dienen.
  • het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens, dit door het verzoek te sturen naar info@grootkeuken.nl.
Beveiliging

Grootkeuken.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dar jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact  met ons op via info@grootkeuken.nl of het contactformulier.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Grootkeuken.nl vindt het belangrijk om tevreden website bezoekers, leden van de NVLG en stakeholders te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.