DE JUISTE AFZUIGKAP OP DE JUISTE PLAATS

De afzuigkap –ook wel dampkap genoemd – wordt in de keuken geplaatst om verontreinigingen die vrijgekomen zijn bij het bak- of kookproces af te voeren. Deze verontreinigingen kunnen onder meer bestaan uit vetdampen, kook- en bakgeuren, vluchtige organische stoffen en waterdamp.

In de praktijk wordt van drie verschillende type afzuigkappen het meeste gebruik gemaakt: de conventionele afzuigkappen, luchtinductie afzuigkappen en impulslucht afzuigkappen. Deze kappen hebben allemaal hetzelfde doel, maar vertonen grote verschillen. Zo kunnen ze niet in elke situatie geplaatst worden.
De eigenschappen per afzuigkapsoort zijn bepalend voor het functioneren in de grootkeuken.

Voor de afvoer van de verontreinigingen wordt lucht onttrokken in de ruimte waar de afzuigkap is geïnstalleerd. Dat betekent dat er ook weer nieuwe lucht moet worden toegevoerd. Ventilatie is daarom essentieel. Met name in kleine ruimten moet erop worden toegezien dat er geen te hoge ventilatievoud ontwikkelt. Dat zou namelijk betekenen dat er tocht ontstaat.

Kortom, bij het bepalen van de juiste afzuigkap komen vele factoren kijken. Graag leggen wij aan je uit welke afzuigkap -in welke situaties en keuken-  het beste gekozen kan worden. 

De conventionele afzuigkap

De conventionele afzuigkap heeft een eenvoudig principe. De warme, verontreinigde damp stijgt en wordt in de kap opgevangen.
Via een plenum met vetvangfilters wordt deze afgevoerd.
De opgevangen damp koelt in de kap af en heeft daardoor de neiging om de kap weer te verlaten.
Om dit te voorkomen, dient er voldoende lucht afgevoerd te worden, zodat de snelheid van de instromende lucht in de kap voldoende is om de damp mee te nemen door het afvoerplenum.

De ervaring is dat de minimale afvoersnelheid bij conventionele afzuigkappen 0,15 tot 0,25 m/s moet bedragen. De hoeveelheid af te voeren lucht wordt bepaald aan de hand van afmetingen van de kap en de apparatuur volgens de VDI 2052, uitgave 2006. Bovendien dient dezelfde hoeveelheid afgevoerde lucht ook weer aangeleverd te worden. Dit kan zowel op een natuurlijke als mechanische manier.

Let op: de ruimte waarin de conventionele afzuigkap wordt geïnstalleerd, dient van voldoende grote te zijn.
Bij een te kleine ruimte is de kans zeer groot dat er tochtklachten ontstaan. Vragen? Bekijk wie jou hierin kan adviseren.

Kies voor de conventionele afzuigkap:

 • Bij toepassen van weinig apparatuur
 • Als de keuken groot genoeg is
 • Er voldoende toevoer aanwezig is (natuurlijk of mechanisch)

De luchtinductie afzuigkap

Het principe van een luchtinductie afzuigkap is vrijwel gelijk aan dat van een conventionele afzuigkap. Want ook hierbij wordt de stijgende verontreinigde lucht opgevangen in de kap. Het verschil is dat dit systeem een geïsoleerd toevoerplenum heeft om rechtstreeks aangezogen buitenlucht de kap in te blazen. Luchttoevoer blijft wel nodig, want in de meest optimale situatie kan er maar liefst 50% buitenlucht in de kap worden geblazen. Hierdoor wordt aanzienlijk minder lucht aan de ruimte onttrokken. Het gaat dan om geconditioneerde, opgewarmde lucht. Daarbij hoeft er minder toegevoerde lucht opgewarmd te worden, wat weer leidt tot flinke energiebesparing.

Als de warme lucht via een luchtbehandelingsinstallatie wordt toegevoerd, kan de luchtinductie afzuigkap goed functioneren met een kleinere installatie. Prettig want het levert direct een besparing op de investeringskosten op. 

Kies voor een luchtinductie afzuigkap:

 • Bij grote benodigde afzuigcapaciteiten
 • Bij veel op te stellen apparatuur
 • Als veel luchtwisselingen zullen ontstaan door capaciteit
 • Energiebesparend

De impulslucht afzuigkap

Een goed voorbeeld van de nieuwste generatie is de impulslucht afzuigkap. Deze kap bespaart energie en levert met minder lucht een hoog rendement. Daarnaast heeft het minder ruimte in de grootkeuken nodig aangezien het kan voldoen met kleinere kanalen en lichtere ventilatoren.

De geometrische vormgeving van deze afzuigkap zorgt ervoor dat de luchtstroom loodrecht gericht is op het af te zuigen oppervlak. De opgevangen dampen worden afgevoerd via het hoofdplenum. De overgebleven dampen worden afgevoerd via het secundaire plenum.

Langs de onderzijde van het luifelplenum wordt een geringe hoeveelheid impulslucht toegevoerd. Dat kan omgevingslucht zijn, maar ook behandelde voorverwarmde lucht. Dit zorgt ervoor dat de overgebleven afvoerlucht naar het centrale deel van de kap wordt verdrongen. Goed om te weten: deze kap geeft een enorme besparing op de energiekosten. 

Kies voor een impulslucht afzuigkap:

 • Energiebesparing
 • Ruimtebesparing
 • Bij grote keukens en veel benodigde apparatuur
 • ERP-normeringen te behalen door lager benodigde afzuigdebieten

Het ventilatieplafond

Een ventilatieplafond is speciaal geschikt voor grootkeukens en horecagelegenheden. Het is flexibel in te delen en aan te passen aan ieder keukenontwerp.
Zo zijn de onderdelen als plenums -ruimte boven het systeemplafond- , verlichting, toevoer, panelen etc. volledig per situatie te ontwerpen.

Afzuigplenums worden bevestigd boven de apparatuur waarbij gekozen kan worden uit eilandplenums, wandplenums en hoekplenums. Deze zorgen ervoor dat boven elk te ventileren gebied een passende indeling kan worden gemaakt. De plenums zijn standaard voorzien van RVS hoogrendements wervelstroomfilters.

Ook kan er gekozen worden voor een rendementsuitvoering met jet-vang-technologie. Hierbij zijn impuls luchtvangers geïntegreerd die opgaande dampen opsluiten en afdragen. Door dit systeem is er minder toevoer- en afvoerlucht nodig. Dit levert behoorlijke energiebesparing op.

Het resultaat hiervan is dat kanalen, motoren, aanzuig- en uitblaaskappen ook verkleind kunnen worden. Net zoals de inbouwruimten, waardoor de investering kleiner zal zijn. De indeling en afmeting zijn flexibel in te delen en te maatvoeren. De toevoermogelijkheden zijn ook verschillend. Zo kan er gekozen worden voor inductie trog plenums, vlakroosters, instelbare luchtverdringingsroosters en luchtgordijnen voor bijvoorbeeld buffetrestaurants.

Kies voor een plafondsysteem:

 • Als een flexibele indeling gewenst is
 • Uit visueel oogpunt waarbij het gehele plafond volledig RVS wordt afgewerkt
 • Als er grote vangcapaciteit nodig is
 • Als de bouwkundige hoogte beperkt is of als er veel obstakels (zoals balken) zijn
 • Energiebesparing

TERUG NAAR KEUKENVENTILATIE

ONTGEUREN