DE JUISTE DAMPKAP OP DE JUISTE PLAATS

In de praktijk maakt men het meeste gebruik van conventionele dampkappen, luchtinductie dampkappen en impulslucht dampkappen.
Deze kappen hebben allemaal hetzelfde doel, maar vertonen onderling grote verschillen. Zo kunnen ze niet in elke situatie geplaatst worden.
De eigenschappen per kapsoort zijn bepalend voor de toepassing. Graag leggen wij aan je uit welke dampkap in bepaalde situaties het best kan worden geïnstalleerd.

De conventionele dampkap

De conventionele dampkap heeft een eenvoudig principe. De warme, verontreinigde damp stijgt en wordt in de kap opgevangen.
Via een plenum met vetvang filters wordt deze afgevoerd. 
De opgevangen damp koelt in de kap af en heeft daardoor de neiging om de kap weer te verlaten.
Om dit te voorkomen dient er voldoende lucht afgevoerd te worden, zodat de snelheid van de instromende lucht in de kap voldoende is om de damp mee te nemen door het afvoerplenum.

De ervaring is dat de minimale afvoersnelheid bij conventionele dampkappen 0,15 tot 0,25 m/s moet bedragen. De hoeveelheid af te voeren lucht wordt bepaald aan de hand van afmetingen van de kap en de apparatuur volgens de VDI 2052, uitgave 2006. Overigens moet dezelfde hoeveelheid afgevoerde lucht ook weer toegevoerd worden. Dit kan zowel op een natuurlijke als mechanische manier. Bekijk wie jou hierin kan adviseren.

Let op: de ruimte waarin de conventionele afzuigkap wordt geïnstalleerd dient van voldoende grote te zijn.
Bij een te kleine ruimte is de kans zeer groot dat er tochtklachten ontstaan.

Wij adviseren te kiezen voor een conventionele dampkap als:

  • de ruimte waarin de kap wordt geplaatst voldoende groot is.

  • er voldoende luchttoevoer mogelijkheden zijn (natuurlijk of mechanisch).

  • de benodigde luchthoeveelheid -bepaald aan de hand van de apparatuur- hoger is dan de minimale luchthoeveelheid van de dampkap.

De luchtinductie dampkap

Het principe van een luchtinductie dampkap is vrijwel gelijk aan dat van een conventionele dampkap. Want ook hierbij wordt de stijgende verontreinigde lucht opgevangen in de kap. Het verschil is dat dit systeem een geïsoleerd toevoer plenum heeft om rechtstreeks aangezogen buitenlucht de kap in te blazen. Luchttoevoer blijft wel nodig, want in de meest optimale situatie kan er 50% buitenlucht in de kap worden geblazen. Hierdoor wordt aanzienlijk minder lucht aan de ruimte onttrokken. Het gaat dan om geconditioneerde, opgewarmde lucht. Daarbij hoeft er minder toegevoerde lucht opgewarmd te worden, wat weer leidt tot flinke energiebesparing.

Als de warme lucht via een luchtbehandelingsinstallatie wordt toegevoerd, kan de luchtinductie dampkap goed functioneren met een kleinere installatie. Prettig want het levert direct een besparing op de investeringskosten op. 

Wij adviseren te kiezen voor een luchtinductie dampkap als:

  • er sprake is van veel luchtwisseling in de keuken (meer dan 30 tot 40 uur).
  • er beperkte luchttoevoer mogelijkheden zijn.
  • energiebesparend wilt zijn.

De impulslucht dampkap

Een goed voorbeeld van de nieuwste generatie is de impulslucht -vanglucht- dampkap. Deze hoogrendement kap bespaart energie en levert met minder lucht een hoog rendement. Bijkomend voordeel is dat het minder ruimte in de grootkeuken nodig heeft omdat het kan voldoen met kleinere kanalen en lichtere ventilatoren.

De geometrische vormgeving van deze dampkap zorgt ervoor dat de luchtstroom loodrecht gericht is op het af te zuigen oppervlak. De opgevangen dampen worden afgevoerd via het hoofdplenum. Overgebleven dampen worden afgevoerd via het secundaire plenum.

Langs de onderzijde van het luifelplenum wordt een geringe hoeveelheid impulslucht gevoerd. Dat kan omgevingslucht zijn, maar ook behandelde voorverwarmde lucht. Dit zorgt ervoor dat overgebleven afvoerlucht naar het centrale deel van de kap wordt verdrongen. Dit leidt uiteindelijk tot een enorm effectiviteit. Er is hierdoor 30 tot 40% minder afvoerlucht nodig. Dat betekent ook dat er minder lucht hoeft te worden toegevoerd. Deze kap geeft daardoor een enorme besparing op de energiekosten. 

Wij adviseren te kiezen voor een impulslucht dampkap als:

  • er sprake is van veel luchtwisseling in de keuken (meer dan 30 tot 40 uur).
  • er beperkte bouwkundige ruimte is.
  • energiebesparend wilt zijn

TERUG NAAR KEUKENVENTILATIE

ONTGEUREN